Ste že naš član?
Prijava registracija
Pokličite nas
05 364 66 17
Košarica
Košarica je prazna
Polcar Official Distributer

Kako so sestavljene cene naftnih derivatov v Sloveniji?

22.01.2016

Cene goriv oziroma naftnih derivatov, med katere sodijo dizelsko gorivo, motorni bencini ter ekstra lahko kurilno olje, se v Republiki Sloveniji oblikujejo na osnovi določil Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov (Uradni list RS, št.75/15) ter seveda drugih podzakonskih aktov ki določajo višine različnih prispevkov ter dajatev.

Kako so sestavljene cene naftnih derivatov v Sloveniji?
Cene se glede omenjeno vladno uredbo po posebni metodologiji, ki upošteva gibanje cen naftnih derivatov na svetovnem tržišču ter menjalnega tečaja dolar-evro, spreminjajo vsakih štirinajst dni. 
 
Nas kot kupce naftnih derivatov seveda najbolj zanima kako je sestavljena drobnoprodajna cena posameznega goriva in kateri so dejavniki, ki vplivajo na njihovo spremembo. Na splošno je drobnoprodajna cena sestavljena iz:
 
  • prodajne cene brez dajatev, 
  • okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ali CO2 takse,
  • dodatka za povečanje energetske učinkovitosti ali dodatek URE,
  • prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije ali krajše prispevek OVE+SPTE,
  • trošarine,
  • davka na dodano vrednost ali DDV.
 
Za lažjo predstavo vam predstavljamo primer izračuna prodajne cene za liter neosvinčenega motornega 95-oktanskega bencina: 
 
Prodajna cena brez dajatev je 0,38864 evra, taksa CO2 znaša 0,04147 evra, dodatek za zagotavljanje prihrankov energije je 0,007 evra, trošarina znaša 0,50378 evra, prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije je 0,00911 evra, ko na to dodamo še DDV (22%) dobimo drobnoprodajno ceno na liter, ki znaša 1,159 evra. 
 

Ali se Sloveniji obeta sprostitev cen naftnih derivatov?

V oktobru 2015 bi sicer uredba, na osnovi katere se regulirajo cene naftnih derivatov v Sloveniji, morala isteči, vendar je vlada po predlogu Ministrstva za gospodarstvo odločila da uredbo podaljša za obdobje štirih mesecev. V tem času naj bi se preučili učinki potencialne sprostitve trga naftnih derivatov tako za distributerje, uporabnike, kot seveda tudi za državni proračun.
 
Obstoječi model za oblikovanje cen naftnih derivatov je v Sloveniji v veljavi že več kot 15 let. V modelu je določeno, da trgovec od prodanega litra goriva dobi 8 centov, vse preko te cene so dajatve za državo (trošarina, prispevki, pristojbine). V primeru sprostitve cen bi naša država med zadnjimi v Evropi sprostila trg, trgovcem omogočila samostojno oblikovanje cen goriv ter povečala konkurenco med njimi.
 
Eno od večjih dilem pri tej odločitvi predstavljajo ravno marže, ki znašajo le 6% cene naftnih derivatov. Marže prodajalcev naftnih derivatov v Sloveniji so med najnižjimi, a niso daleč od avstrijskih. Če bo vlada v prihodnjem obdobju dovolila dvig marž, bo to pomenilo ekonomsko upravičenost vstopa novih ponudnikov ter s tem povečanje konkurence in postopno padanje cen naftnih derivatov. Dvig marž bi po mnenju ministrstva imel manjši vpliv na drobnoprodajno ceno. Seveda pa bi se s sprostitvijo cen naftnih derivatov cene goriv razlikovale glede na lokacijo bencinskih črpalk. Predvideva se, da bi bilo gorivo nekoliko dražje ob avtocestah, v mestih in manjših naseljih pa nekoliko cenejše, predvsem zaradi večje konkurence. Obvezen bi bil tudi nadzor agencije za varstvo konkurence, ki naj bi skrbela, da se dva največja distributerja, OMV in Petrol, ne bi usklajevala in dvignila cene. Skupaj namreč tvorita oligopol ter pokrivata skoraj 90% trga in imata v lasti približno 400 od 500 bencinskih črpalk v Sloveniji. 
 
 

Po skoraj sedmih letih je liter dizel goriva cenejši od enega evra

Cena dizel goriva se je dne 19.01.2016 po več kot šestih letih spustila pod evro, tako da bo naslednjih štirinajst dni liter stal 0,988 evra. Zadnjič je bila cena nižja od evra maja leta 2009. Le ta bi se lahko še malenkost spustila zaradi šibkejše gospodarske rasti na Kitajskem, ki neposredno vpliva na povpraševanje ter umika gospodarskih sankcij proti Iranu, kar lahko v nadaljnjem obdobju vpliva na povečanje ponudbe na trgu naftnih derivatov. 
 
Pocenili so se tudi ostali naftni derivati: neosvinčeni 95-oktanski bencin za 1,6 centa, kar znaša 1,159 evrov na liter, 100-oktanski bencin za 1,3 centa in po novem stane 1,209 evrov na liter ter ekstra lahko kurilno olje za 2,4 centa po litru in je sedaj njegova nova cena 0,658 evrov/liter.